Skip to main content

Table 1 PCR conditions of SMO exons

From: Smoothened gene alterations in keratocystic odontogenic tumors

Exon

Size(bp)

Forward primer sequence (5′to 3′)

Reverse primer sequence (5′to 3′)

Reference

Annealing temperature (°C)

1

391

GGGCTGCTGCTGCTGCTG

GTCCCCGCCCTCTCCAAAACT

Sun et al., 2008 [25]

TD60 ~ 50

2

283

AAGAACTGTCCTGCCCAGATG

CCACTGGACCCTGCCCTATAC

Wang et al., 2013 [12]

63

3

305

AATAATTTGCCAAGCCAGCC

CTTCTGATCATGACCCTTCCC

Wang et al., 2013 [12]

63

4

256

AGGGTCATGATCAGAAGGGTC

AGTATGCAGTAGGGCAGAGCC

Wang et al., 2013 [12]

63

5

302

CTGACTTCTGGGAACCTCCAG

GACAGAAGGTGGGTTACTGGC

Wang et al., 2013 [12]

63

6

206

GTGGCGCAGGTATAGTGACTG

GCCCTATAGGAGCTAGCTGGG

Wang et al., 2013 [12]

63

7

175

GACTCCAGAGCCTTAGGACCC

TCCCTATGGCTAACTTGTCCC

Wang et al., 2013 [12]

63

8

196

AAGCAGTTCTTGGACTGAGCC

CCATCCATTGAATCTGCTGTC

Wang et al., 2013 [12]

55

9

379

AGTTGGAAGCTGCAGTGGG

CAAGGCTGTGCTAGAGGCAG

Wang et al., 2013 [12]

63

10

228

CTCTGGAAAGAATGGCATCG

TTCCAAATAATCTGTGTGCCC

Wang et al., 2013 [12]

55

11

215

AATGGCACTGACTATGGGAGG

CCACTCTTCAGATCCTCTGGG

Wang et al., 2013 [12]

63

12a

292

GAGCCAGGGCCCCAGGCTCGT

ACGCTCCCTGTCGGCAAGAGT

Sun et al., 2008 [25]

TD65-56

12b

315

AGTACCATTCCTCGACTGCCT

GGTATTGGTTCCTCTCTTTCC

Sun et al., 2008 [25]

TD65-56